Disclaimer

Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JB Totaalbouw B.V.

Productnamen en services van derden worden enkel vermeld voor informatie doeleinden en zijn niet bedoeld voor commerciële, financiële of andere doeleinden. Daar waar merknamen zijn genoemd, zijn deze geen eigendom van JB Totaalbouw B.V. Merknamen worden enkel genoemd voor informatie doeleinden en voor persoonlijk gebruik.

De informatie op de website is enkel bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en is niet te gebruiken voor wederverkoop, distributie of publieke vertoning of welk ander gebruik dan ook. Tenzij anders vermeld op de website, is het toegestaan de informatie te tonen op een scherm, te downloaden en af te drukken op een printer, doch slechts voor persoonlijk gebruik. JB Totaalbouw B.V. besteedt de uiterste zorg aan deze website, de betrouwbaarheid en de actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. JB Totaalbouw B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of onjuistheden.

JB Totaalbouw B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen op de website aan te brengen, zonder voorafgaande aankondiging.

Als bezoeker van onze website aanvaardt u zonder enig voorbehoud het gebruik van de informatie op de website geheel voor eigen risico. 

JB Totaalbouw B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de door haar ter beschikking gestelde informatie, noch voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op de website.