Containerverhuur

Grondafval
  • 6 m3 - € 315,00
  • 10 m3 - € 440,00
  • 15m3 - € 660,00

Toegestaan

  • Grond
  • Graszoden
 
 
 
 
 
 
 

Niet toegestaan

  • Grond die niet afkomstig is van het opgegeven werkadres
  • Grond met waarneembare verontreiniging (zoals bv olie, asbest, sintels)
  • Te grote mate van steen-, hout- of groen-bijmenging
  • Chemische verontreiniging voor zover dit u bekend is of bekend had kunnen zijn (met uitzondering van de achtergrondverontreiniging zoals door uw gemeente in kaart gebracht).
  • Grond die afkomstig is van een locatie waarvan u bekend is of bekend had kunnen zijn dat er in het verleden verontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden